GündemManşetTurizm

Ataoğlu’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı







Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ataoğlu’nun mesajı şu şekildedir:

“Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, bilinçsizce doğaya attığımız sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik gelişme vb. hava, su ve toprak kirliliğine yol açmakta ve dünyanın tabi dengesinin bozulmasına neden olarak tüm insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit etmektedir. Ne yazık ki günümüzde bu bilinçsizce çevreyi kirletme, tüm dünyanın sorunu olarak küresel boyutlara ulaşmıştır.

Çevremizi korumak her bireyin asli görevleri arasında olmalıdır. İnsanlar yaşadıkları çevreyi koruma, bilinçli kullanma, kollama, etkin çevre politikalarını destekleme ve yaygınlaştırma politikası gütmelidir. Her insanın büyüğüyle küçüğüyle yaşlısıyla genciyle günlük hayatta alabilecek küçük tedbirlerle çevre kirliliğiyle mücadele etmesi, doğal hayatı gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmanın küçük ama belki de en önemli adımı olacaktır. Çevreyi korumak sadece kurumların değil hepimizin görevidir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak çevre konusunda politika ve strateji üretmenin dışında çevremizi korumak adına fakındalık yaratmak amacı ile etkinlikler düzenlemekteyiz.

Her Perşembe daire personelimiz ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde düzenlenen temizlik etkinlikleri dışında bazı bölgelerde haftalık olarak temizlik etkinlikleri düzenlenmektedir. Çevre eğitimi konusunda Çevre Koruma Dairesi Doğal Hayat Şubesi 6. Sınıf öğrencilerine yönelik yaban hayat farkındalığı oluşturmak amacıyla online çevre eğitimi faaliyetleri başlatmıştır. 22 Nisan 2021 tarihinde başlanan eğitimlerde Kuzey Kıbrıs’taki bitkilere, hayvanlara, endemik türlere, türleri olumsuz etkileyen çevresel faktörlere değinilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Yine 9. Sınıflarda devam eden çevre eğitimine ek olarak, çevre konusunun müfredata eklenmesi ile ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yazışmalar başlamıştır.

Çevre Koruma Dairesi olarak bu yıl 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek amacıyla “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenlemiştir. Çevre Koruma Dairesi Kıbrıs Herptil Araştırma ve Gözlem Topluluğu ile işbirliği içerinde biyolojik çeşitlilik ve plastik kirliliğine dikkat çekecek bir kamu spotu hazırlamıştır.

Yaşam kaynaklarımızı korumak için hep birlikte ele ele vererek çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya adına Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak çevremizin korunması adına elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu yönde politika oluşturma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ülkemizde ciddi bir çevre sorunu yaratan atık sularla ilgili, Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin (SAİS) kurulması ile ilgili büyük bir adım atmış ve Sistemin kurulması ile ilgili ihaleyi sonuçlandırmış bulunmaktayız. Buna göre kapsama giren tesislerin çıkış suyunda sürekli ve otomatik olarak pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda katı madde (AKM) parametreleri ölçülerek sonuçları periyodik ve gerçek zamanlı olarak Daire merkezi veri tabanına aktarılacaktır.

Ülkemizin en büyük değerlerinden olan hava kalitesinin korunması amacıyla; Gezici hava kalitesi izleme istasyonu devreye girmiştir. Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Hava Kalitesi Yönetimi konusunda Avrupa Birliği ile çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu çalışmalar hem yasal mevzuatı uyumlaştırma faaliyetlerini hem de hava kalitesinin yönetimiyle ilgili projeleri kapsamaktadır. Çevre Koruma Dairesinin mevcut hava kalitesi izleme ağı Avrupa Birliği finansmanı ile yenilenmiş ve genişletilmiştir.

İhale kapsamında mevcut 9 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu yenilenmiş ve ilave ölçüm cihazları alınarak ölçüm ağı genişletilmiştir. Bir adet gezici hava kalitesi ölçüm istasyonu temin edilerek istenen bölgelerde seyyar ölçümlerin gerçekleştirilmesi olanağı sağlanmıştır. Proje kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’a LED ekran yerleştirilmiş olup bu ekranlar ile hava kalitesinin güncel durumu paylaşılmaktadır.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Alevkayası, Teknecik ve Kalecik bölgelerinde bulunan sabit ölçüm istasyonları ile KKTC genelinde dokuz noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapılmaya devam edilmektedir.

Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı Projesi tamamlanmak üzeredir. (Konteyner kurulmuştur, iç ekipmanın gelmesi ile ilgili çalışma devam etmektedir.) 2021 yılı içerisinde kurulacak olan Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarında hava kalitesi ağır metal analizleri ile kömür ve fuel oil yakıtlarında muhtelif analizler gerçekleştirilecektir.

Çevresel Etki Değerlendirme Komisyonu toplantıları online sistemde devam etmektedir.  2011 yılından itibaren ÇED Şubesi statistik verilerinin oluşturulması çalışması devam etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirme kararı bulunan projelerin faaliyet bazında denetimlerinin yapılıp, istatistik verilerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Yine Daire olarak 18/2012 Sayılı Çevre Yasası tahtında bulunan birçok tüzük Bakanlar Kurulundan geçirilerek yasallaştırılmıştır.

Ülkelerin en değerli zenginliği olan genetik kaynakların ulusal ve uluslararası boyutta etkin yönetiminin zorunluluktur. Ülkemizde çok değerli biyolojik zenginliğinin bulunmaktadır ve bu konuda kurumlar arası koordinasyon Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak bizlerin hedefleri arasında yer almaktadır.

Çevre konularında en etkin ve verimli sonucun alınacağı çevre denetimleri ile ilgili çalışma ağımızı genişletmiş bulunmaktayız. ALO 123 Çevre Şikâyet Hattı yeniden devreye konmuştur.  Gelen şikâyetler yerinde denetlenmekte, Yasal olarak yetki ve sorumluluğumuza girmeyen konular ilgili kurumlara aktarılmaktadır.  Her bölgede rutin denetimler devam etmektedir.

Çevreye karşı duyarlı olmak ve korumak her hangi bir kurum veya kuruluşun değil tüm insanlığın ortak ödevidir. Herkes sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Hepimizin çevre bilinci konusunda zihinlerimize kazınması gereken nokta; doğanın yaşamak için insanoğluna ihtiyacı olmadığı, ama insanoğlunun var olduğu sürece yaşamını devam ettirebilmek için doğaya ihtiyaç duymasıdır.

“5 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlanması gereken değil, çevre sorunlarına ve konularına dikkat çekilmesi gereken bir gündür.

Çevre konularındaki hassasiyetim gelecek kuşaklara devretmek zorunda olduğumuz çevremize duyduğum saygıdan geçmektedir. Çünkü çevre bizimdir hepimizindir.”

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı