GenelManşetÖzel Haber

Vatana Millete Hayırlı Uğurlu Olsun

Hükümetimizi kurduk, kurultayımızı da yaptık, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Artık icraat zamanı..

Kısır tartışmaların bırakılması gerektiği, zor olduğu kadar da sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlukları aşabilecek güce sahip başbakanımız ve hükümetimiz mevcuttur. Bu imkân ve şerait çok namüsait bir vaziyette tezahür etse de muhtaç oldukları kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

– Öncelikle seçim ve halk oylaması yasası ivedilikle değiştirilmeli karma oy kaldırılıp baraj yükseltilmelidir. Evet demokrasi adına kötü görünse de küçük küçük partilerin her iki yılda bir makam uğruna hükümet konularında siyaseti maymuna çevirmeleri doğru değildir. Diğer bir konu ise siyasi istikrarın devamlılığıdır.

– Belediyeler birleştirme yasası ve belediyeler reformu hızlıca hayata geçmeli belediye sayısı 6’ya düşürülmelidir.

– Mali disiplini sağlama adına düzenlemeler yapılmalı fakat bu düzenlemeler vergi artırımı değil vergi kaçağının önlenmesi ile alakalı olmalıdır.

– Turizm strateji planı ve alternatif turizm modelleri hızlıca çalışılmalı ve erken bir sürede hayata geçirilmelidir.

– Ekonomik reformlar, reel sektör destekleri, üretim projeli hibeler, borçların yapılandırılmasına yönelik uzun vadeli düşük faizli kredi olanakları ve üretim teşvikleri hızla hayata geçirilmelidir.

– Tarım politikaları gözden geçirilmeli, Türkiye pazarının ihtiyaç duyduğu ve bizim topraklarımızda yetişebilen ürünlerin üretimi için teşvikler verilmelidir. Keza hayvancılıkta da yem girdi maliyetleri ve diğer maliyetler düşürülüp et fiyatlarının ucuzlaması sağlanmalıdır.

– Çalışma yasası, yurttaşlık yasası ve beyaz kimlik gözden geçirilmeli özellikle beyaz kimliğin kapsamı genişletilmeli ve pandemi süreci göz önünde bulundurularak yurt içi ve yurt dışı ceza affı getirilmelidir.

– Sadece ezbere dayalı eğitim sistemi sil baştan düzeltilmeli ve çocuklar yarış atı olmaktan kurtarılmalı. Teorik ezber yanında pratik tecrübe, hayat bilgisi ve çevre konuları ilkokuldan itibaren

-Eğitim sistemine yerleştirilmeli ve liseden mezun bir çocuğun bile kendi ayakları üzerinde durabilmeleri sağlanmalıdır.

– Etkin bir dış politika izlenmeli, yayılmış bir lobi ağı ile Kıbrıs Türkü’nün sesi dünyaya duyurulmalıdır.

– Yükseköğretimde stratejik planlamalar yapılmalı, öğrenci dostu ülke olduğumuzu tüm birimlerimizle öğrencilere hissettirmek için çalışmalar yapılmalıdır.

– Yarım kalmış yol projeleri hızlıca sonuca ulaştırılmalı, bu yapılanmalara engel olan yasa değiştirilip devlet istim lakının yolu ara emirleriyle kapatılmamalıdır.

– Tüm devlet dairelerindeki işler mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmalı, bürokrasi azaltılmalı, yabancı yatırımcının önü açılmalıdır.

– Sağlık alanında da reformlara hız verilmeli hastanelerin daha düzgün hizmet vermesi sağlanmalıdır.

Yani ülke aslında baştan aşağıya toparlanmalıdır. Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz güzel gelecek şahsi menfaatler çerçevesinde çalışmakla değil toplumsal düşünmekle olur. Yazılımın, yapay zekânın dünyayı ele geçirdiği bu dönemde bizim halen daha beyin göçü vermemiz kabul edilebilir değil.

Doğru işleri yapmaya niyeti olmayanlar bu saatten sonra bir zahmet kenarda oynasınlar çünkü toplum onları siyaset tarihine gömecektir.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu