GündemKıbrısManşetSağlıkToplum

Eğitim Sektörü İçin Alınan Kararlar Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından eğitim sektörü için alınan kararlar açıklandı.
Alınan yeni kararlar şu şekilde:
Eğitimin sürekliliği toplumda büyük önem arz etmektedir. Okulların kapatılması ancak toplum bulaşının kontrol altına alınamadığı durumlarda değerlendirilebilir.  Dünyada eğitim ile ilgili ulusal yayınlar ve kılavuzlar incelendiği zaman okulların toplum bulaşında merkez teşkil etmediği ve ülkede bulaş riskini arttırmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar ve kılavuzlar incelendiği zaman özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitim 2021-2022 Öğretim Yılı’nın aşağıda belirtilen tedbirler kapsamında tam zamanlı açılması uygun görülmüştür.

Her okul  “Okul Pandemi Kurulu” oluşturmakla yükümlüdür. Bu kurul, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır ve en az 2 kişiden oluşacaktır. (250 öğrenciye kadar 2 kişi, her 250 üzeri öğrenciye +1 kişi) Oluşturulan kurulun sorumlusunun iletişim bilgileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen Pandemi Kurulu temsilcileriyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu en az ayda bir olmak üzere durum değerlendirme toplantıları yapacaktır.

Taşımacılık

Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır.

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır.

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan öğrenciler otobüse alınmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda her gün aynı koltuğa oturtulacaktır.

Maske

Tüm okul çalışanlarının (taşımacılık personeli dâhil) maske takması zorunludur.

6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunlu olacaktır.  2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerilir.

Okul Pandemi Kurulları tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları gerekmektedir.

Giriş-Çıkışlar

Okul giriş ve çıkışlarında, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecektir. Sosyal mesafe gözetilerek giriş ve çıkışlar sağlanacaktır.

Sınıf

Sınıf içerisinde çalışan,6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 yaş arası öğrencilerin maske takması önerilmektedir.

Mümkün olduğunca sınıf içerisinde (özellikle 2-6 yaş arası öğrenci sınıfları) sosyal mesafenin sağlanması gerekmektedir

Sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekmektedir.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak  ateş,öksürük,boğaz ağrısı vb. Semptomu olan öğrenciler evlerine gönderecektir.

Dezenfeksiyon

Okul Pandemi Kurulları tarafından el dezenfeksiyonu ile ilgili eğitim verilecektir.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekmektedir.(kantin, yemekhane vb.)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçıkta belirtilen dezenfeksiyon işlemlerine uyulması gerekmektedir.

Okul içerisinde dezenfeksiyon Okul Pandemi Kurulları tarafından denetlenecektir.

Teneffüs

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak teneffüslere çıkması gerekmektedir.

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkması gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir .

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir.

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasının havalandırılması ve sıkça dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu olacaktır.

Etkinlikler

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza indirilerek gerçekleştirilecektir.

Hastalık

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılmalıdır.

Covid-19 Pozitif Hasta ve Temas

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

12 yaşını doldurmuş öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Okul çalışanlarına ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random test yapılacaktır.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. Her üniversite kendi Okul Pandemi Kurulu’nu oluşturacaktır. Yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre giriş yapabileceklerdir.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak Koyu Kırmızı Ülkelerden gelecek kişiler 14 gün süre ile karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış antijen test sonuçlarının olması,

– Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

– Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

– Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

– Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Benzer Haberler

Başa dön tuşu